Rak Piersi – Onkologia i Plastyka 2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i Fundacja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej kolejny raz objęła swoim
Patronatem konferencje „Rak Piersi – Onkologia i Plastyka”, która odbędzie się 8 i 9 września w Poznaniu.
W imieniu naszego Kolegi, Past Prezesa PTChO, Kierownika naukowego konferencji dr hab. n. med., prof. nadzw. Dawida Murawy zachęcamy do
wzięcia udziału w wydarzeniu.

Dwudniowa konferencja rozpocznie się od sesji radiologicznej, podczas której dowiemy się o wskazaniach do rozszerzenia diagnostyki przed
podjęciem decyzji terapeutycznej w raku piersi czy o sposobach weryfikacji wskazań biopsyjnych gruczołu piersiowego. Omówiony zostanie również populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

Druga sesja zostanie poświęcona leczeniu neoadiuwantowemu –omówione zostanie systemowe leczenie przedoperacyjne raka HER2 dodatniego, systemowe leczenie przedoperacyjne raka potrójnie ujemnego, hormonoterapia indukcyjna czy radioterapia po terapii indukcyjnej.

Tradycyjnie sesjom tematycznym będą towarzyszyć debaty ekspertów. Pierwszego dnia będziemy rozmawiać o tym, kto i co ma wpływ na
wycenę procedur medycznych.

Drugiego dnia zapowiadana jest specjalna sesja pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej: „Debata medyczno-wizerunkowo-prawna & PRIMUM NON NOCERE – ochrona wizerunku lekarza w sytuacjach kryzysowych”. Eksperci będą poszukiwać odpowiedzi na temat poprawnej komunikacji
lekarza z pacjentem w sieci i zastanowią się, czy warto rozmawiać z pacjentami w mediach społecznościowych?

Nie zabraknie oczywiście sesji stricte chirurgicznych, podczas których poruszone zostaną tematy gojenia i martwicy w chirurgii piersi
czy rekonstrukcji z tkanek autologicznych. Poruszone zostaną także tematy prehabilitacji i rehabilitacji.

Organizatorzy gwarantują sporo ciekawych dyskusji oraz prezentacji przypadków z codziennej pracy klinicznej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem!
https://www.termedia.pl/Konferencja-VII-Konferencja-Rak-piersi–Intro,1972,24523.html

dr hab. n. med. prof. nadzw. Dawid Murawa