Kurs „Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii onkologicznej”

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

informujemy , iż uruchomiona została rejestracja na :

Kurs „Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii onkologicznej”

 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach (kierownik naukowy)

dr n. med. Wojciech Łobaziewicz (kierownik organizacyjny)

Lokalizacja:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – sala wykładowa

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

Termin:

Cześć I: środa, 20 maja 2020 r. – 14.00–19.00

Część II: czwartek, 21 maja 2020 r. – 08.00–13.00            

Nr kursu:

05-737/3-01-001-2020

REJESTRACJA NA KURS 

Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie chirurgii onkologicznej.