Protokół z Walnego Zgromadzenie Członków PTChO w Łodzi, 19 maja 2017 r.

Przedstawiamy protokół z Walnego Zgromadzenia Członków naszego Towarzystwa, które odbyło się 19 maja 2017 r. w Łodzi.

Protokol_WalneZgromadzenie_PTChO_19maja2017