Konferencja żywieniowa w Bydgoszczy

Zapraszamy do Bydgoszczy na IV Sympozjum Naukowe dotyczące problamtyki żywieniowej u chorych na nowotwory złośliwe. Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.zywieniewonkologii-bydgoszcz.pl/