Pożegnanie dr Zbigniewa Pawłowicza

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi, Przyjaciela, Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dr. Zbigniewa Pawłowicza. Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Dr Zbigniew Pawłowicz karierę zawodową rozpoczął w 1967 r. jako asystent w WAM w Łodzi, później był lekarzem w jednostce wojskowej i ponownie pracował w WAM. W 1984 r. podjął pracę w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy na stanowisku ordynatora. Przez 18 lat, począwszy od 1996 r., sprawował funkcję dyrektora Regionalnego Centrum Onkologii (po zmianie nazwy – Centrum Onkologii). Za jego czasów centrum stało się jednym z czołowych ośrodków onkologicznych w kraju.
Pozostawał wierny swoim przekonaniom i intuicji, która przez lata kierowania ośrodkiem go nie zawiodła. W swojej strategii działania konsekwentnie kierował się zasadą „Jesteśmy dla Ciebie”, koncentrując uwagę na potrzebach pacjenta. Jego innowacyjne podejście do choroby nowotworowej przejawiało się zarówno w działaniach skupionych na profilaktyce, jak i na technikach diagnozowania oraz leczenia nowotworu. Wzorując się na modelu ośrodków amerykańskich, stworzył w Bydgoszczy placówkę kompleksowego leczenia chorób nowotworowych.
Dr Zbigniew Pawłowicz w 2003 r. doprowadził do otwarcia w Centrum Onkologii pierwszej w Polsce Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej z laboratorium radiofarmaceutyków, a 10 lat później – uruchomienia w Zakładzie Medycyny Nuklearnej hybrydy PET/MR. Utworzył też Zakład Profilaktyki Zdrowia, a także filę Centrum we Włocławku.
Z jego inicjatywy w kompleksie centrum powstał Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu – PARiS, który stał się miejscem nie tylko rehabilitacji pacjentów obciążonych chorobą nowotworową, ale również treningów niepełnosprawnych sportowców.
W 2005 r. został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2007 r. otrzymał Laur Andrzeja Szwalbego, a w 2013 r. mieszkańcy Bydgoszczy wybrali go Bydgoszczaninem Roku.
W 2013 r. z rąk ówczesnego Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. Wojciecha Zegarskiego otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
W 2014 r. dr Zbigniew Pawłowicz, w wyniku decyzji kapituły, odsłonił odlew swego podpisu w Bydgoskiej Alei Gwiazd.

Więcej informacji na temat życiorysu dr. Zbigniewa Pawłowicza na https://www.termedia.pl/mz/Zmarl-dr-Zbigniew-Pawlowicz,52774.html