VII Sympozjum Naukowe „Terapia Żywieniowa w Onkologii”

Koleżanki i Koledzy!

Niedożywienie białkowo-energetyczne jest powszechnym problemem i według różnych danych może dotyczyć nawet połowy pacjentów przyjmowanych do szpitali. Ponadto około 10-30% chorych z prawidłowym stopniem odżywienia przy przyjęciu do oddziału, zostaje z niego wypisanych z zaburzeniami stanu odżywienia. Niedożywienie dotyczy dużej części chorych z chorobami nowotworami, co ma istotny wpływ na wyniki leczenia chirurgicznego i skuteczność terapii przeciwnowotworowej
W dniach 5-6.03.2021r.  odbędzie się VII Sympozjum Naukowe „Terapia Żywieniowa w Onkologii”, które otrzymało patronat Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, spotkanie odbędzie się w formie zdalnej. W tegorocznym programie, wzorem wcześniejszym spotkań, utrzymano szeroki, interdyscyplinarny charakter oraz możliwość dyskusji i zadawania pytań.
Informacje i aktualności o spotkaniu: http://www.zywieniewonkologii-bydgoszcz.pl

Zapraszamy!