II Konsensus PTChO „Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi”

Szanowni  Państwo,

W związku z przygotowywaną aktualizacją  Konsensusu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej „Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi” zapraszamy na Spotkanie  Sekcji  Raka Piersi PTChO,  na której będziemy dyskutowali i ustalali poszczególne punkty II Konsensusu.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2018 r. (piątek) w Warszawie w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie ul. Roentgena 5.  Rozpoczęcie spotkania o godz. 8.30 a zakończenie planowane  jest o godz. 16.00.

Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszenia Państwa uczestnictwa  do dnia  6 grudnia 2018 roku  na adres : nowotworypiersi@coi.pl .

 

                         prof. Zbigniew Nowecki                                                                                                      prof. Arkadiusz Jeziorski

                   Kierownik Sekcji Raka Piersi PTChO                                                               Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej

                                                                                                                                                                   Redaktor naukowy serii: BChO