Inspektor Danych Osobowych

Zgodnie z wymogami prawa (RODO) Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej powołało Inspektora Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania swoich danych osobowych przez PTChO każdy Członek naszego stowarzyszenia może zwrócić się drogą elektroniczną do Inspektora Danych Osobowych PTChO (inspektor@ptcho.pl)