Nagrodzone prace oryginalne podczas
XXV Zjazdu PTChO w Warszawie

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

informujemy , iż podczas jubileuszowego XXV – go Zjazdu PTChO

Komisja oceniająca prace oryginalne, w składzie:

Dr Janusz Słuszniak- Przewodniczący

Prof. Dawid Murawa

Prof. Krzysztof Herman

Dr Andrzej Kurylcio

Prof. Andrzej Rutkowski

Dr Tomasz Olesiński

Przyznała następujące nagrody:

I MIEJSCE:  dr n. med. Andrzej Lorek i współpracownicy

 „Analiza metod diagnostycznych zmian ogniskowych w gruczołach piersiowych za pomocą otwartych biopsji chirurgicznych i biopsji gruboigłowych w Polsce”.

II MIEJSCE: dr n. med. Piotr Saramak i współpracownicy

„Czynniki wpływające na jakość usunięcia mezorektum u chorych operowanych z powodu raka odbytnicy”

III MIEJSCE: dr n. med. Andrzej Kurylcio i współpracownicy

„Biopsja węzła chłonnego wartowniczego metodą ferromagnetyczną u chorych na raka piersi po chemioterapii neoadiuwantowej”

 

                                                                                             Serdecznie gratulujemy i dziękujemy!         

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                            Dr Janusz Słuszniak