Rome Dubai Breast Symposium 14-16. 06.2023

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Przewodniczących Komitetu Naukowego Rome Dubai Breast Symposium 14-16. 06.2023 w Rzymie, Profesora Stefano Pompei oraz Profesora Roya de Vity oraz moim i Profesora Dawida Murawy z Komitetu Naukowego, chcielibyśmy serdecznie zaprosić na trzy dni całkowitego zanurzenia w chirurgię onkologiczną, onkoplastyczną, rekonstrukcyjną i estetyczną piersi. Załączamy ulotkę ze szczegółowymi informacji. Jest możliwość otrzymania zniżek rejestracyjnych dla Chirurgów- Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej po stworzeniu listy zainteresowanych udziałem w sympozjum.

Z chirurgicznym pozdrowieniem,
Prof. Agnieszka Kołacińska-Wow
Zarząd PTCHO