Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną
w latach 2018 – 2019.

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2018 roku do końca czerwca 2019 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka.

Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.

Nagrodę w wysokości 7500 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.pl do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Nagroda zostanie wręczona na konferencji Warsaw Skina Cancer Conference w Warszawie w dniu 19 października br.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej