V Sympozjum Terapia Żywieniowa w Onkologii

Koleżanki i Koledzy!

Już po raz piąty mam zaszczyt serdecznie zaprosić na Sympozjum „Terapia żywieniowa w onkologii”, które odbędzie się 8.02.2019 w Centrum Onkologii w Bydgoszczy..

W tym roku poruszymy kilka tematów związanych z leczeniem żywieniowym chorych onkologicznych. Podczas sesji jest przewidziany czas na dyskusje, a naszym celem jest opublikowanie wniosków, jakie zostaną sformułowane w ich wyniku. Spotkanie będzie miało jak dotychczas interaktywny charakter, publiczność będzie miała możliwość głosowania elektronicznego.

Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy!

dr n. med. Michał Jankowski