Nowe władze PTChO wybrane !

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W dniu 18.05.2018r. na Walnym Zgromadzeniu członków PTChO, dokonano wyborów nowych władz Towarzystwa na kadencję 2018-2020.

Zarząd PTChO:
Wojciech Wysocki – PREZES

Józef Kładny – PAST PREZES
Dawid Murawa – PREZES-ELEKT
Piotr Rutkowski – SEKRETARZ
Zbigniew Nowecki – SKARBNIK

Członkowie Zarządu:
Arkadiusz Jeziorski
Michał Jankowski
Jacek Kargul
Andrzej Kurylcio
Piotr Richter
Andrzej Rutkowski
Wojciech Zegarski

Sąd Koleżeński:
Krzysztof Herman
Sławomir Mrowiec
Krzysztof Zieniewicz

Komisja Rewizyjna:

Wojciech Polkowski
Sławomir Mazur
Agnieszka Czarnecka