OŚWIADCZENIE – AKADEMIA CZERNIAKA – STRONA INTERNETOWA

OŚWIADCZENIE

W imieniu Akademii Czerniaka, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
informuję, że jedyna oficjalna strona internetowa Akademii Czerniaka dostępna jest pod adresem
www.akademiaczerniaka.org
Jedyny właściwy adres e-mailowy do korespondencji z Akademią Czerniaka to
kontakt@akademiaczerniaka.org
Wszelkie treści, wykorzystujące komunikaty, nazwę i logo Akademii Czerniaka, publikowane na innych
stronach lub dystrybuowane za pośrednictwem maila innego niż wyżej wymienione, nie należą do
Akademii Czerniaka, w związku z czym Akademia Czerniaka ani Polskie Towarzystwo Chirurgii
Onkologicznej nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Oświadczenie – Akademia Czerniaka – 28.03.2023

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski