Zapraszamy do korzystania z karty „Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne dla dermatologów i chirurgów wraz z kartą konsultacyjną pacjenta”.

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością na Państwa ręce kierujemy kartę-drogowskaz („Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne dla dermatologów i chirurgów wraz z kartą konsultacyjną pacjenta”), którą – bazując na wieloletnim doświadczeniu – wspólnie opracowało Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Sekcja Onkologiczna Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskie Towarzystwo Patologów.

Karta została stworzona jako praktyczne narzędzie usprawniające proces diagnostyczny czerniaków do korzystania w gabinecie lekarza.

Każdego roku w Polsce odnotowuje się ok. 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym ponad 3 000 na czerniaka. Podstawą skutecznego leczenia czerniaka jest wczesne rozpoznanie. Karta krok po kroku w przystępnej formie prezentuje kolejne etapy postępowania w przypadku zmian barwnikowych skórnych; zawiera także praktyczny przewodnik po dermatoskopowych cechach zmian podejrzanych, wymagających wycięcia. 

W karcie znajdą Państwo opisany obecnie obowiązujący system klasyfikacji TNM stopnia zaawansowania czerniaka skóry, a także aktualne wskazania dot. wycięcia blizny z marginesem tkanek oraz wykonania biopsji węzła wartowniczego lub limfadenektomii regionalnej.

Karta oprócz schematów postępowania diagnostyczno-terapeutycznych zawiera także czytelne wskazania do leczenia systemowego, w tym leczenia uzupełniającego!

Dodatkowo karta zawiera część informacyjną dot. chorego, m.in. objawy w chwili zgłoszenia, cechy kliniczne zmiany skórnej (tzw. kartę konsultacyjną), która wraz z pacjentem powinna trafić do kolejnego specjalisty, a jej celem jest ułatwienie przepływu informacji klinicznych pomiędzy dermatologami, chirurgami i onkologami.

Wczesne rozpoznanie czerniaka zwiększa szanse wieloletniego przeżycia chorego. Z tego powodu tak istotne jest szybkie rozpoznanie oraz wdrożenie optymalnego leczenia z uwzględnieniem aktualnych zasad postępowania uzupełniającego, które jest od niedawna dostępne w Polsce w ramach programu lekowego (B.59 „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”).

Zachęcamy do korzystania z karty.

Z poważaniem:

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki,

Past Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek,

Przewodniczący Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

dr n. med. Grzegorz Dyduch,

Członek Polskiego Towarzystwa Patologów