Nagrody i stypendia PTChO

Warszawa 1 stycznia 2020 r.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej działając jako towarzystwo naukowe stawia sobie za cel podnoszenie wiedzy z zakresu chirurgii onkologicznej oraz skojarzonego leczenia nowotworów wśród swoich członków.

Ten cel realizujemy poprzez organizację kongresów i zjazdów naukowych, warsztatów praktycznych, publikacji naukowych, a także poprzez zachęcanie najmłodszych członków Towarzystwa do podejmowania aktywności naukowych w zakresie badawczym i edukacyjnym.

Liczymy, iż wartościowe i merytoryczne nagrody naukowe oraz stypendia PTChO zachęcą młodych lekarzy do rozwoju naukowego, umożliwią udział w wydarzeniach międzynarodowych oraz pozwolą naszym członkom na zdobywanie wiedzy na najwyższym światowym poziomie.

Przyznawane przez PTChO nagrody to:

1.Stypendium podróżne (dot. udziału z zjazdach naukowych)

2.Grant publikacyjny

3.Nagroda Naukowa PTChO pierwszego i drugiego stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień naukowych PTChO oraz do udziału w konkursach.

 

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień naukowych PTChO