Uwaga ! Nowy termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków PTChO!

 

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy, że decyzją Zarządu PTChO termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków PTChO zaplanowanego w dniu 16.12.2020 godzina 17.00. został odwołany, a kolejny termin wyznaczony  na dzień 29 stycznia 2020 roku z uwagi na problemy techniczne, związane z organizacją online Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i koniecznością zapewnienia wszystkim uczestnikom Zgromadzenia możliwości technicznych udziału w Walnym. Ponowne zawiadomienie, w tym program i techniczne szczegóły zostaną zawarte w osobnej informacji.

Zarząd PTChO