XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Ostatnie dni na zgłaszanie streszczeń!

Przypominamy, że Uczestnicy XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji.

Streszczenia będą przyjmowane w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Zjazdu do 2 sierpnia 2021 roku.

ZGŁASZANIE PRAC