Wyróżnione doniesienia plakatowe na XXV Zjeździe PTChO

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

informujemy , iż podczas jubileuszowego XXV – go Zjazdu PTChO

KOMISJA W SKŁADZIE:

Prof. Wojciech Polkowski

Dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

Dr med. Andrzej Kurylcio

postanowiła wyróżnić następujące doniesienia plakatowe:

I. PIERWSZA NAGRODA

„Czy wyniki leczenia raka przełyku pozostają w zależności od rodzaju zabiegu resekcyjnego”?

Michał Jankowski, Dariusz Bała, Dorian Wiśniewski, Karol Tkaczyński, Manuela Las-Jankowska, Bartosz Skonieczny, Wojciech Zegarski

II. DRUGA NAGRODA

„Znaczenie badań molekularnych w optymalizacji strategii diagnostyczno-terapeutycznej u chorych na nowotwory tarczycy”.

Czarniecka, E. Oczko-Wojciechowska, G. Woźniak, M. Zeman, A. Maciejczyk, D. Rusinek, E. Stobiecka, E. Chmielik, M. Jarząb, A. Kotecka-Blicharz, J. Krajewska, A. Hajduk, B. Jarząb

 III. TRZECIA NAGRODA

„Terapeutic implication of Ki-67 proliferative index expression differences between breast invasive ductal carcinoma and invasive lobular carcinoma”

Abdalla SAAD ABDALLA AL-ZAWI