Wykład specjalny XXIV Zjazdu w Szczecinie

17 maja 2018 r. poprzedzając XXXV Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, miał miejsce wykład specjalny XXIV Zjazdu w Szczecinie, który wygłosił prof. Jan van Lanschot z Holandii, Członek Honorowy PTChO. Wykład miał tytuł: Active surveillance versus standard resection after neoadjuvant chemo-radiotherapy for esophageal carcinoma. Podczas wykładu nasz gość z Erasmus University Medical Center w Rotterdamie omówił ostatnio opublikowane na łamach Lancet Oncology wyniki badania pre-SANO oraz rozpoczynającego się badania randomizowanego SANO. Poniżej pamiątkowe zdjęcie po wykładzie z uczestnikami i dyskutantami sesji. Stoją od lewej: Janusz Wójcik (Szczecin), Sławomir Mrowiec (Katowice), Tomasz Grodzki (Szczecin), Jan van Lanschot (Rotterdam), Wojciech Polkowski (Lublin), Marek Krawczyk (Warszawa).