Warunki konkursu na obsługę zjazdów PTChO w latach 2022-2025

Zarząd PTChO oczekuje, że Oferent w ramach umowy zapewni następującego warunki współpracy:

  1. Kompleksowa organizacja dorocznych zjazdów PTCHO (zgodnie z decyzjami Zarządu Towarzystwa) wraz ze wszystkim towarzyszącymi im wydarzeniami około zjazdowymi. W szczególności- po stronie organizatora wykonawczego (tj. Oferenta) pozostaje troska o zabezpieczenie środków finansowych i innych niezbędnych do organizacji zjazdu. Po stronie Towarzystwa pozostaje w całości wybór lokalizacji Zjazdu, tematyki, szczegóły programu merytorycznego oraz Towarzystwo (lub jego upoważnieni przedstawiciele) zachowują partnerski wpływ na wszystkie aspekty organizacyjne – w tym podział dochodu ze zjazdu. Po zaakceptowaniu rozliczenia przez PTChO dochód będzie podlegał podziałowi pomiędzy Towarzystwo a organizatora wykonawczego (proszę zaproponować proporcję podziału oraz minimalną kwotę gwarantowaną dla Towarzystwa w przypadku braku dochodu)
  2. Obsługę strony internetowej Towarzystwa wraz z systemem płatności online składek członkowskich
  3. Pozostawienie Towarzystwu do dyspozycji możliwości umieszczenia stoiska Towarzystwa (2 x 2 m) lub innej formy obecności Towarzystwa podczas wybranych przez Zarząd PTChO innych wydarzeń naukowych i edukacyjnych organizowanych przez Oferenta, a także umieszczanie na stronach internetowych prowadzonych przez Oferenta oraz w wydawanych przez Oferenta publikatorach ogłoszeń o aktywnościach PTChO
  4. Gotowość udostępnienie zaplecza logistycznego dla pracy Zarządu,w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (np. udostępnienie miejsca na spotkania Zarządu PTChO przy okazji innych wydarzeń naukowych i edukacyjnych organizowanych przez Oferenta).
  5. Użyczenie bazy teleadresowej (email, sms) Oferenta obejmującej lekarzy chirurgów i onkologów oraz innych specjalizacji współpracujących w schemacie leczenia pacjenta onkologicznego w celu przekazywania im informacji o aktywnościach Towarzystwa
  6. Jakie inne, dodatkowe usługi może zaproponować Oferent – proszę zaproponować.
  7. Prosimy o załączenie referencji i opis doświadczeń z ostatnich 5 lat

Zarząd PTCHO zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres sekretariatu Towarzystwa: sekretariat@ptcho.pl
NOWY TERMIN NADSYŁANIA OFERT UPŁYWA 30 WRZEŚNIA!