Stanowisko Prezesa PTChO w sprawie protestu lekarzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Chciałbym Państwa poinformować, że w dniu 11 października 2017 r. przesłałem pismo z wyrazami poparcia dla strajkujących młodych lekarzy, które zaadresowałem do Pani Premier Beaty Szydło. Kopie tego pisma przesłałem do wiadomości również: Przewodniczącego Porozumienia Rezydentów OZZL Kol. Krzysztofa Hałabuza i Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. Krzysztofa Paśnika.

Z oczywistych względów nie mogę tego pisma publikować ale poza wyrazami poparcia dla idei, które przyświecają naszym młodym Koleżankom i Kolegom, zawarłem w nim prośbę do Pani Premier o spotkanie, o które prosiliśmy razem z Prezesem TCHP prof. Pawłem Lampe w styczniu tego roku -Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła. Minister nawet nie odpowiedział na pismo prezesów obu towarzystw, a chcieliśmy z nim przedyskutować i ustalić następujące kierunki działań w tematach:

  1. Kryzys kadrowy,
  2. Brak standardów kadrowego, sprzętowego i infrastrukturowego zabezpieczenia funkcjonowania oddziałów chirurgicznych ,
  3. Brak stabilności i przewidywalności warunków pracy, w tym brak bezpieczeństwa związanego zarówno z wykonywaniem zawodu chirurga, jak i właściwą opieką nad pacjentem.

Jeśli zatem minister nie wyraża żadnego zainteresowania żywotnymi sprawami, które decydują o losie pacjentów i warunkach pracy i płacy lekarzy to trudno się dziwić, że zdesperowani lekarze ogłaszają strajk. Tym razem taką decyzję podjęli rezydenci od kilkunastu miesięcy zabiegający w Ministerstwie Zdrowia o rozwiązanie problemów z którymi się borykają. Sprawy podnoszone przez strajkujących lekarzy rezydentów są słuszne, ważne dla naszych pacjentów i nas lekarzy i jestem przekonany, że wszyscy Państwo podzielacie ten pogląd.

Z pozdrowieniami

Prof. Józef Kładny

Prezes PTChO kadencji 2016-2018