Nowe władzie PTChO!

Podczas zakończonego XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru nowych władz Towarzystwa. Łańcuch Prezesa z rąk ustępującego Prof. Rutkowskiego przejął prof. Kładny, zaś funkcję Prezesa Elekta powierzono dr hab. W. Wysockiemu. Ponadto wybrano nowy skład Zarządu, do którego (poza w/w) w kadencji 2016-2018 należą: prof. Jeziorski, dr hab. S. Mrowiec, dr hab. D. Murawa, prof. Z. Nowecki, prof. W. Polkowski, prof. A. Rutkowski, dr hab. Stojcev, prof. E. Towpik, prof. W. Zegarski. Ponadto wyłoniono nowy skład Komisji Rewizyjnej: dr S. Mazur, dr M. Jankowski. Powołano także nowych członków Sądu Koleżeńskiego: prof. K. Herman, prof. P. Richter, prof. K. Zieniewicz.