Pacjentka ze zdiagnozowanym rakiem piersi- jak rozmawiać i jak przekonać do właściwej terapii?

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Nowoczesnego chirurga piersi charakteryzują zaawansowane techniki chirurgiczne oraz filozofia myślenia w zespole wielodyscyplinarnym. W ten trend bardzo dobrze wpisuje się cykl spotkań naukowych nt. „Przedoperacyjnego leczenia systemowego w praktyce chirurga”.  11 marca zapraszamy na kolejny webinar z tego cyklu „Pacjentka ze zdiagnozowanym rakiem piersi- jak rozmawiać i jak przekonać do właściwej terapii?”. Jak poprawnie zaplanować sekwencję leczenia: przedoperacyjne leczenie systemowe, następnie chirurgia lub chirurgia oraz leczenie systemowe pooperacyjne, w aspekcie zaleceń onkologicznych oraz preferencji i jakości życia Chorej. Dialogi pomiędzy Pacjentką a Lekarzem zostaną odegrane przez aktorów, komentarz wygłoszą, okiem chirurga piersi: Prof. Agnieszka Kołacińska-Wow oraz Prof. Dawid Murawa, z punktu widzenia psychologa Dr Adrianna Sobol.

Proszę zarezerwować sobie czas.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Agnieszka Kołacińska-Wow
Prof. Dawid Murawa