Nowy Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień naukowych PTChO

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z radością informujemy, że Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej z początkiem 2019 r. wprowadziło nowy, zróżnicowany system nagród dla swoich członków. Nagrody te obejmują:

– stypendia podróżne (pokrycie całości lub części kosztów udziału w konferencji lub szkoleniu),

– granty publikacyjne (pomoc w pokryciu kosztów publikacji naukowej w piśmie posiadającym tzw. impact factor);

– nagrody naukowe – Wielka Nagroda Naukowa i Mała Nagroda Naukowa;

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i aplikowanie o nagrody – przygotowaliśmy tę ofertę z myślą o członkach i dla członków PTChO! Warto z niej skorzystać!

Prof. Wojciech Wysocki

Prezes PTChO