Nowotwory Journal of Oncology – wykaz czasopism MEiN

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, że Nowotwory Journal of Oncology, oficjalne czasopismo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz czasopismo Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, w aktualnym wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymało 100 punktów. Ponadto jest indeksowane w wielu bazach biomedycznych.

Czasopismo ukazuje się w języku angielskim, jednak przyjmuje również prace w języku polskim i oferuje bezpłatne wsparcie tłumacza.
Prosimy o składanie manuskryptów online na stronie www.nowotwory.edu.pl. Redaktor Naczelny dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. KAiAFM (wwysocki@nowotwory.edu.pl) oraz Redaktor Prowadząca Agnieszka Wrzesień (awrzesien@nowotwory.edu.pl, tel. 512 177 774) pozostają do Państwa dyspozycji.

Jednocześnie przypominamy, że pismo w wersji papierowej (ukazujące się pod nazwą Nowotwory. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego) otrzymują wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, którzy opłacili składki członkowskie.

Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z zasobów pisma Nowotwory Journal of Oncology bez ograniczeń na stronie www.nowotwory.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Janusz Meder
Kierownik Redakcji Naukowej NIO-PIB

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. KAiAFM
Redaktor Naczelny Nowotwory. Journal of Oncology