Nowe składki członkowskie!

Szczecin 15 stycznia 2018 roku
Szanowne Koleżanki , Szanowni Koledzy, członkowie PTChO,
Uprzejmie przypominamy, że na naszym ostatnim Walnym Zgromadzeniu podczas zjazdu w Łodzi dokonaliśmy zmian w Statucie i m.in. podjęto uchwałę o wysokości składek na 2018 rok. Ponieważ z racji daleko idących zmian w systemie pracy sądów w kraju nie zarejestrowano jeszcze zmian w KRS o jakie wnioskowaliśmy, stąd w drodze takiej informacji bardzo prosimy o opłacanie składek za 2018 rok do 31 stycznia. Informuję jednocześnie, że w 2018 roku obowiązuje nas składka w wysokości: składka członkowska PTCHO 150 PLN. Natomiast osoby chcące być również członkami ESSO dopłacają 250 PLN co daje razem 400zł.Składki prosimy wpłacać na dotychczasowe konto PTCHO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250.
Opłacone w terminie członkostwo w PTChO uprawnia do bezpłatnej prenumeraty dwumiesięcznika NOWOTWORY Journal of Oncology oraz do znacznej zniżki opłaty rejestracyjnej za udział w dorocznym Zjeździe PTChO
Jednocześnie ponawiam prośbę o przesyłanie uaktualnionych danych osobowych o które prosiliśmy pod koniec grudnia 2017 roku. Brak aktualizacji tych danych stwarza w niektórych przypadkach problemy z komunikacją i rodzi niepotrzebne problemy w pracy sekretariatu PTChO.Ma to związek również z członkostwem w ESSO które poprosiło nas o uaktualnienie danych osobowych. Z poważaniemProf. Józef KładnyPrezes PTChO