Nowe konto do wpłaty składek!

W związku ze zmianą sposobu prowadzenia rozliczeń finansowych naszego Towarzystwa utworzono specjalne subkonto przeznaczone wyłącznie do wnoszenia opłat członkowskich.

Należności z tytułu składki członkowskiej proszę wpłacać na następujący NOWY numer konta PTChO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250.