Nagrody za prace przedstawione podczas XXII Zjazdu PTChO

Serdecznie gratulujemy Uczestnikom XXII Zjazdu PTChO, których prace zostały najwyżej ocenione przez Komisje Konkursowe. Jednocześnie zachęcamy do przygotowywania nowych analiz naukowych przeznaczonych do zgłoszenia na XXIII Zjazd naszego Towarzystwa, który odbędzie się w maju 2017 roku w Łodzi.

Nagrody za prezentacje ustne:
1. (Nagroda Nowotwory Journal of Oncology) Michał Grąt, J. Stypułkowski, M. Krasnodębski, K. Wronka,Ł. Masior, K. Grąt, E. Bik, W. Patkowski, M. Krawczyk. Analiza ryzyka nawrotu raka wątrobowo komórkowego po transplantacji wątroby.

2. Monika Nagadowska, Z. Mentrak, J. Piechocki, Z. Nowecki. Jak publikacja badania Z0011 zmieaniła praktykę kliniczną w odniesieniu do przerzutów do węzłów wartowniczych?

3. Czesław Osuch E. Bylina, J. Siedlecki, P. Rutkowski Wyniki terapii przerzutowych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) zlokalizowanych w odbytnicy

Nagrody za prezentacje plakatowe:
1. Andrzej Pieńkowski, Aneta Borkowska, Tomasz Goryń, Ewelina Jagiełło-Wieczorek, Michał Wągrodzki, Paweł Rogala, Milena Szacht, Tomasz Mazurkiewicz, Piotr Rutkowski. Denosumab w leczeniu guzów olbrzymiokomórkowych kości.

2. W. M. Wysocki, Z. Stasik, U. Rychlik, J. Wysocka, J. W. Mituś, J. Kulpa. Nowy wskaźnik rokowniczy u chorych na raka jelita grubego.

3. Michał Jankowski, Manuela Las – Jankowska, Dariusz Bała, Michał Klag, Wojciech Zegarski Jakie znaczenie kliniczne ma lokalizacja guza u chorych z resekcyjnym zaawansowanym rakiem odbytnicy?