Nowy Inspektor Danych Osobowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w imieniu Zarządu PTChO informujemy o nawiązaniu współpracy z Panią mecenas Hanną Rubaszewską , która będzie pełnić funkcję Inspektora Danych Osobowych PTChO.

Stosowne Klauzule Informacyjne są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce O Towarzystwie, podzakładka RODO/Inspektor Danych Osobowych