Kurs laparoskopowy w ramach POWER dla rezydentów i ze specjalizacją

Szanowni Państwo

Zapraszamy lekarzy szkolących się w chirurgii dziecięcej oraz w chirurgii ogólnej, a także specjalistów w tych i pokrewnych dziedzinach zabiegowych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie chirurgii laparoskopowej i torakoskopowej do udziału w „Programie wszechstronnego szkolenia w wideochirurgii (chirurgii minimalnego dostępu) w oparciu o zaawansowane techniki symulacji ”WER-SIMVID” realizowanym przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Celem projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), jest przeszkolenie jak największej liczby lekarzy w zakresie teoretycznego i praktycznego przygotowania do wykonywania zabiegów technikami minimalnego dostępu na poziomie zarówno podstawowym jak i zaawansowanym, poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych i kwalifikacji, w tym działania oparte na metodach symulacji medycznej. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022.

Obecnie dysponujemy 5 dwustanowiskowymi symulatorami laparoskopowymi wirtualnej rzeczywistości LAP mentor Simbionix, oferującymi możliwość wykonywania wirtualnych operacji w warunkach wirtualnej sali operacyjnej włącznie z symulacją czucia tkankowego.
https://vimeo.com/200807368

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PO WER-SIMVID SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE, UCZESTNICY MAJĄ ZAPEWNIONE DARMOWE ZAKWATEROWANIE ORAZ WYŻYWIENIE PRZEZ OKRES TRWANIA KURSU!

Główną część szkolenia stanowić będą praktyczne zajęcia w pracowni wideochirurgii prowadzone z zastosowaniem najnowocześniejszych technik symulacji medycznej, umożliwiających wykonywanie wirtualnych zabiegów operacyjnych wraz z symulacją czucia tkankowego.
Program przewiduje dwa stopnie szkolenia:
1. Szkolenie w zakresie podstawowym – przeznaczone głównie dla lekarzy szkolących się w module podstawowym chirurgii ogólnej (w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej, torakochirurgii z terenu całego kraju), ale zapraszamy również specjalistów chcących poszerzyć swoje umiejętności o zakres chirurgii małoinwazyjnej.
Informacje dla uczestników szkolenia w zakresie podstawowym

2. Szkolenie w zakresie zaawansowanym – przeznaczone dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, torakochirurgii, ginekologii i innych dziedzin zabiegowych oraz lekarzy w trakcie realizacji modułu specjalistycznego w tych dziedzinach, którzy mają już podstawowe doświadczenie w wideochirurgii).
Informacje dla uczestników szkolenia w zakresie zaawansowanym

Więcej informacji o kursach, harmonogram szkoleń, zasady zgłaszania się do udziału w kursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie IPCZD https://nauka.czd.pl/osrodek-symulacji-chirurgii-maloinwazyjnej-u-dzieci/rekrutacja/
Prosimy o pobranie FORMULARZA WNIOSKU PO WER-SIMVID, wypełnienie go, podpisanie i przesłanie skanu wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres: power.simvid@ipczd.pl
O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.