Konkurs na najlepsze prace prezentowane podczas XXVI Zjazdu PTChO – rozstrzygnięty!

 
Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło zawiadomić, że rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze prezentowane prace podczas XXVI Zjazdu PTChO.  
Z uwagi na charakter Zjazdu i brak prac plakatowych, zmieniono zasady przyznawania nagród. Ponadto, mając na uwadze wysoki poziom prezentowanych prac, Zarząd PTChO podjął uchwałę aby  przyznać po dwie nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 
Nagrodzono następujące prace:
 
1.Miejsce
„Analiza wyników leczenia i czynników rokowniczych u dorosłych chorych na mięsaki Ewinga”. 
autorzy: Paulina Jagodzińska-Mucha, Iwona Ługowska, Tomasz Świtaj, Hanna Koseła-Paterczyk, Michał Wągrodzki, Katarzyna Kozak, Sławomir Falkowski, Tadeusz Morysiński, Tomasz Goryń, Andrzej Pieńkowski, Anna Dawidowska, Piotr Rutkowski
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 
 
Jednocześnie wymienionia wyżej praca zespołu Jagodzińska-Mucha i wsp. jest tegorocznym laureatem nagrody czasopisma Nowotwory Journal of Oncology, które jest pismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (www.nowotwory.edu.pl). Redakcja serdecznie gratuluje Autorom.
 
ex aequo
 
„Rola kobiet w dziedzinach zabiegowych analiza wybranych czynników demograficznych, rodzinnych oraz związanych z karierą zawodową”.
autorzy: Kinga Franciszkiewicz-Pietrzak, Jakub Litwiński, Andrzej Kurylcio, Wojciech P. Polkowski
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin 
 
 
2.Miejsce
„Wyniki leczenia chirurgicznego chorych na czerniaka w stopniu IIIC i IIID po wprowadzeniu nowych terapii systemowych w leczeniu choroby przerzutowej”.
autorzy: 
dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Marcin Ziętek (1), Marcin Zdzienicki (2), Bożena Cybulska-Stopa (3), Maria Krotewicz (2), Wojciech Łobaziewicz (3), Wojciech Wysocki (4), Piotr Rutkowski (2).
1.Dolnośląskie Centrum Onkologii, Wrocław
2.Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
3.Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie, Kraków
4.Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 
 
ex aequo
 
„Wysokość podwiązania tętnicy krezkowej dolnej nie wpływa na wyniki leczenia raka odbytnicy”.
autorzy: Wiesław Kruszewski (1, 2), Mariusz Szajewski (1, 2), Maciej Ciesielski (1, 2), Krzysztof Kawecki (2), Jarosław Szefel (1, 2), Maksymilian Czerepko (3), Jakub Walczak (2).
1.Zakład Propedeutyki Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
2.Oddział Chirurgii Onkologicznej, Gdyńskie Centrum Onkologii, Szpital Morski im. PCK, Gdynia 
3.Oddział Chirurgii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony, Elbląg 
 
 
3.Miejsce
„Jednoośrodkowe wyniki leczenia chorych na fibromatozę”.
autorzy: Paweł Sobczuk, Izabela Agnieszczak, Wiktoria Grycuk, Anna M. Czarnecka, Tomasz Świtaj, Hanna Koseła-Paterczyk, Tadeusz Morysiński, Marcin Zdzienicki, Piotr Rutkowski 
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 
 
 
ex aequo
 
„Termoablacja i operacja techniką TOETVA. Porównanie dwóch metod leczenia zmian ogniskowych w tarczycy bez pozostawienia blizny na szyi – doświadczenia własne”.
autorzy: Piotr Góralski, Jacek Gałczyński, Marek Dedecjus.
Oddział Chirurgii Endokrynologicznej, Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 
 
 
Redakcja pisma Nowotwory Journal of Oncology zaprasza do rychłego zgłoszenia manuskrytpów do pisma, które jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. System zgłaszania manuskryptów online dostępny jest na stronie www.nowotwory.edu.pl.
 
Przypominamy, że dyplomy zostaną wręczone podczas XXVII Zjazdu PTChO w 2021 roku.
 
 
Z wyróżnieniami powiązane są nagrody pieniężne. 
 
Serdecznie gratulujemy!
 
Zarząd PTChO