Konkurs na najlepsze prace prezentowane podczas XXVI Zjazdu PTChO – rozstrzygnięty!

  Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło zawiadomić, że rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze prezentowane prace podczas XXVI Zjazdu PTChO.   Z uwagi na charakter Zjazdu i brak prac plakatowych, zmieniono zasady przyznawania nagród. Ponadto, mając na uwadze wysoki poziom prezentowanych prac, Zarząd PTChO podjął uchwałę aby  przyznać po dwie nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  Nagrodzono następujące prace:   1.Miejsce „Analiza wyników leczenia i czynników rokowniczych u dorosłych chorych na mięsaki Ewinga”.  autorzy: Paulina Jagodzińska-Mucha, Iwona Ługowska, Tomasz Świtaj, Hanna Koseła-Paterczyk, Michał Wągrodzki, Katarzyna Kozak, Sławomir Falkowski, Tadeusz Morysiński, Tomasz Goryń, Andrzej Pieńkowski, Anna Dawidowska, Piotr Rutkowski Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa    Jednocześnie wymienionia wyżej praca zespołu Jagodzińska-Mucha i wsp. jest tegorocznym laureatem nagrody czasopisma Nowotwory Journal of Oncology, które jest pismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (www.nowotwory.edu.pl). Redakcja serdecznie gratuluje Autorom.   ex aequo   „Rola kobiet w dziedzinach zabiegowych analiza wybranych czynników demograficznych, rodzinnych oraz związanych z karierą zawodową”. autorzy: Kinga Franciszkiewicz-Pietrzak, Jakub Litwiński, Andrzej Kurylcio, Wojciech P. Polkowski Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin      2.Miejsce „Wyniki leczenia chirurgicznego chorych na czerniaka w stopniu IIIC i IIID po wprowadzeniu nowych terapii systemowych w leczeniu choroby przerzutowej”. autorzy:  dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa Marcin Ziętek (1), Marcin Zdzienicki (2), Bożena Cybulska-Stopa (3), Maria Krotewicz (2), Wojciech Łobaziewicz (3), Wojciech Wysocki (4), Piotr Rutkowski (2). 1.Dolnośląskie Centrum Onkologii, Wrocław 2.Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 3.Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie, Kraków 4.Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków    ex aequo   „Wysokość podwiązania tętnicy krezkowej dolnej nie wpływa na wyniki leczenia raka odbytnicy”. autorzy: Wiesław Kruszewski (1, 2), Mariusz Szajewski (1, 2), Maciej Ciesielski (1, 2), Krzysztof Kawecki (2), Jarosław Szefel (1, 2), Maksymilian Czerepko (3), Jakub Walczak (2). 1.Zakład Propedeutyki Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2.Oddział Chirurgii Onkologicznej, Gdyńskie Centrum Onkologii, Szpital Morski im. PCK, Gdynia  3.Oddział Chirurgii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony, Elbląg      3.Miejsce „Jednoośrodkowe wyniki leczenia chorych na fibromatozę”. autorzy: Paweł Sobczuk, Izabela Agnieszczak, Wiktoria Grycuk, Anna M. Czarnecka, Tomasz Świtaj, Hanna Koseła-Paterczyk, Tadeusz Morysiński, Marcin Zdzienicki, Piotr Rutkowski  Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa      ex aequo   „Termoablacja i operacja techniką TOETVA. Porównanie dwóch metod leczenia zmian ogniskowych w tarczycy bez pozostawienia blizny na szyi - doświadczenia własne”. autorzy: Piotr Góralski, Jacek Gałczyński, Marek Dedecjus. Oddział Chirurgii Endokrynologicznej, Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa      Redakcja pisma Nowotwory Journal of Oncology zaprasza do rychłego zgłoszenia manuskrytpów do pisma, które jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. System zgłaszania manuskryptów online dostępny jest na stronie www.nowotwory.edu.pl.   Przypominamy, że dyplomy zostaną wręczone podczas XXVII Zjazdu PTChO w 2021 roku.     Z wyróżnieniami powiązane są nagrody pieniężne.    Serdecznie gratulujemy!   Zarząd PTChO

Czytaj dalej Konkurs na najlepsze prace prezentowane podczas XXVI Zjazdu PTChO – rozstrzygnięty!

AKADEMIA RAKA PIERSI 2020

Warszawa, 27 października 2020 r.

AKADEMIA RAKA PIERSI 2020

Jak przebiega leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi? Czy  przy napromieniowaniu okolic węzłowych należy zawsze napromieniać także pole z blizną? Czy intensyfikacja leczenia anty HER2 może przynieść korzyść? Na te i inne pytania udzielą odpowiedzi wybitni eksperci zgromadzeni podczas Akademii Raka Piersi 2020, której organizatorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie i PTCHO. Konferencja on-line odbędzie się 30 listopada, a udział w niej jest bezpłatny.  Patronem jest Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi.

Akademii Raka Piersi jest konferencją podczas której zostaną przedstawione  aktualne zasady leczenia w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi i trójujemnymi. Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane przez chirurga, onkologa klinicznego
i radioterapeutę, zgodnie z chronologią leczenia. Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych. Kierownikiem naukowym konferencji jest dr hab. n. med. Anny Niwińskiej, prof. NIO-PIB. Swoje prelekcje wygłoszą także: dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr n. med. Aleksander Grous, dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk, dr hab. n. med. Barbara Radecka, oraz dr n. med. Katarzyna Pogoda.

Uczestnicy spotkania otrzymają 4 punkty edukacyjne.      

***

Informacje na temat konferencji, szczegółowa agenda i rejestracja:

Kliknij tutaj

Czytaj dalej AKADEMIA RAKA PIERSI 2020

Nowe władze PTChO kadencji 2020-2022 wybrane.

        Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie PTChO ! Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChO dokonało wyboru nowych władz PTChO, na kolejną kadencję 2020-2022 w osobach:

 • Dawid Murawa-Prezes
 • Wojciech Wysocki -Past Prezes
 • Piotr Richter-Prezes Elekt
 • Michał Jankowski-Sekretarz Towarzystwa
 • Zbigniew Nowecki -Skarbnik Towarzystwa
 • Agnieszka Kołacińska,
 • Tomasz Jastrzębski,
 • Zoran Stojcev,
 • Marek Zawadzki,
 • Andrzej Rutkowski,
 • Piotr Rutkowski,
 • Agnieszka Czarniecka,
Członkowie Sądu Koleżeńskiego
 • Wojciech Zegarski - Przewodniczący
 • Arkadiusz Jeziorski
 • Krzysztof Zieniewicz
Członkowie Komisji Rewizyjnej
 • Sławomir Mazur - Przewodniczący
 • Jacek Kargul
 • Andrzej Kurylcio
Prezes PTChO prof. Dawid Murawa

Czytaj dalej Nowe władze PTChO kadencji 2020-2022 wybrane.