Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2022 roku do końca sierpnia 2023

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2022 roku do końca
sierpnia 2023 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka.

Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo
Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.

Nagrodę w wysokości 8000 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.pl do dnia 30 września 2023
roku. Nagroda zostanie wręczona na konferencji Warsaw Skin Cancer Conference w Warszawie w dniu 24 listopada br.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski