I-sze organizacyjne spotkanie
Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych

Szanowni Państwo!

W związku z powołaniem sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych w ramach naszego Stowarzyszenia, serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w prace naszej społeczności. Słowa te kierujemy w pierwszej kolejności do Kierowników Oddziałów z prośbą o zmobilizowanie lekarzy będących w trakcie specjalizacji do wstąpienia            w szeregi Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, a następnie do aktywności w ramach sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych.

Pierwsze, organizacyjne spotkanie członków nowo powołanej sekcji odbędzie podczas konferencji VIII Zimowe Forum Onkologiczne w dniach 17-18 stycznia w Zakopanem.

Zapisy do sekcji, poza konferencją możliwe są także drogą mailową.

Serdecznie pozdrawiam i zachęcam zarówno do uczestnictwa w Zimowym Forum, jak i do deklarowania członkostwa w sekcji.

Pozdrawiam:

dr n. med. Mateusz Wichtowski

Przewodniczący Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych PTChO

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpital Uniwersytecki Zielona Góra

Kontakt email : mawichto@gmail.com