Dostęp do zasobów polskojęzycznej wersji pisma Nowotwory

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
z radością informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. dostęp do zasobów polskojęzycznej wersji pisma Nowotwory. Journal of Oncology, które dotychczas ukazywało się drukiem pod tytułem Nowotwory – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, zostanie otwarty dla wszystkich (www.nowotwory.edu.pl).
Nowotwory to oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej od początku istnienia Towarzystwa, a także fundator głównej nagrody za pracę oryginalną na corocznym zjeździe PTChO.
Na internetowej stronie pisma dostępne będą wszystkie bieżące oraz archiwalne artykuły w formie gotowych do pobrania plików .pdf w formacie identycznym z wersją drukowaną.
Pismo nie będzie od 2022 r. rozsyłane w wersji papierowej do członków – z wyjątkiem tych osób, które zdecydują się dodatkowo opłacić wersję drukowaną (poprzez wydawcę i jego stronę internetową).
Jednocześnie nadal dostęp do głównego, anglojęzycznego wydania pisma Nowotwory. Journal of Oncology, pozostanie całkowicie otwarty dla wszystkich na dotychczasowych zasadach – bez żadnych ograniczeń.
Przypominamy, że pismo Nowotwory. Journal of Oncology obecnie ma 100 punktów na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zachęcamy do składania manuskryptów poprzez system dostępny na naszej stronie. Szczegółowe wytyczne dla autorów i wymagania dotyczące manuskryptów opisano w zakładce Guidelines for Authors.
Zachęcamy także do wykorzystania całkowicie otwartego dostępu do archiwum czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology i cytowania w Państwa pracach składanych w innych pismach odnośnych artykułów, które w ostatnich latach ukazały się na naszych łamach. To niezbędny warunek, aby pismo mogło dalej się rozwijając i dalej piąć się w górę w listach rankingowych czasopism naukowych. To także niezbędny warunek dołączenia Nowotworów do największych międzynarodowych repozytoriów medycznych i bibliograficznych baz danych.