Pożegnanie prof. Leszka Miszczyka


W dniu 11.05.2021 zginął tragicznie prof. Leszek Miszczyk Kierownik Zakładu Radioterapii NIO-PIB w Gliwicach, wieloletni Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, który w latach 2015-2016 pełnił także obowiązki Dyrektora Oddziału. Odszedł wspaniały człowiek, lekarz-onkolog, jeden z twórców współczesnej polskiej radioterapii, naukowiec i nauczyciel – aktywnie działający na arenie krajowej i międzynarodowej, kolega i przyjaciel… Będzie Go bardzo brakowało polskiej onkologii.