Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski powołany do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

Szanowni Państwo ! Uprzejmie informuję, iż nowym Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej został wieloletni członek Towarzystwa, były Prezes, Nasz Kolega Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski. Przez ostatnie 3 miesiące czekaliśmy na decyzję Ministerstwa Zdrowia z niecierpliwością. Tym bardziej, że okres pandemii i tym samym różne problemy dotyczące naszej codziennej pracy wymagają sprawnych działań ze strony zarówno Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej jak i Konsultanta Krajowego. Przed Nami w najbliższym czasie liczne większe i mniejsze wyzwania. Cały czas jako środowisko Chirurgiczne zwracamy uwagę na niedostosowane do rzeczywistości wyceny procedur chirurgicznych szczególnie w zakresie chorób przewodu pokarmowego. Poważny, jak nie najważniejszy problem to brak chętnych na specjalizację w dziedzinach chirurgicznych w tym chirurgii ogólnej i onkologicznej. Braki kadrowe mogą okazać się fatalne w skutkach dla funkcjonowania Oddziałów w przyszłości. Jako środowisko musimy w tych i innych tematach działać wspólnie. Zatem cieszy mnie fakt wyboru Prof. Zegarskiego, doskonałego chirurga na funkcję Konsultanta. Wojtku przyjmij jeszcze raz serdeczne gratulacje!. Jednocześnie chciałbym w imieniu Zarządu Towarzystwa złożyć serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Konsultanta prof. Arkadiuszowi Jeziorskiemu dzięki któremu wiele spraw udało się „ruszyć do przodu” i dać sygnał o spójności działań Naszej grupy zawodowej. Prof. Dawid Murawa Prezes PTChO

Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

Prof. dr hab. med.Wojciech Zegarski Kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej CM UMK Koordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Prezes PTChO 2012-2014 Członek ESSO i EAES Europejskich towarzystw chirurgii onkologicznej i endoskopowej. Główny Koordynator Kliniczny międzynarodowego projektu naukowego i Międzynarodowej Agendy Badawczej Laboratorium medycyny 3P. Kierownik Ośrodka szkoleniowego sekcji chirurgii endoskopowej TChP. Przewodniczący PTO-Bydgoszcz-Toruń . Koordynator Badania PSSO-01 Polskiego Rejestru Raka Odbytnicy. Organizator: 23 warsztatów szkoleniowych chirurgii laparoskopowej jelita grubego, 10 edycji Konferencji Rak Odbytnicy, 2 Kongresów Polskiej Chirurgii Onkologicznej. Członek Zarządu Polskiego Klubu Koloproktologii. Członek Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kawaler Orderu Polonia Restituta 2019. Złoty Krzyż Zasługi 2005. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2007. Lider Roku 2017 w ochronie zdrowia-działalność edukacyjno-szkoleniowa. Złoty skalpel 2018 w konkursie Pulsu Medycyny. Autor ponad 300 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Promotor 15 ukończonych przewodów doktorskich i opiekun 3 ukończonych przewodów habilitacyjnych. Ośrodek, którym kieruje wykonuje od wielu lat największą ilość operacji raka jelita grubego, ponad 500 rocznie z najwyższą implementacją chirurgii laparoskopowej w tym zakresie. Posiada 30 – letnie doświadczenie w zakresie chirurgii laparoskopowej i endoskopowej. Odbył liczne szkolenia w zakresie chirurgii laparoskopowej i przewodu pokarmowego w Holenderskich, Niemieckich, Francuskich i Brytyjskich ośrodkach. Wykonał ponad 2000 operacji techniką laparoskopową w zakresie przewodu pokarmowego. Jako pierwszy w Polsce wykonał zabieg laparoskopowej dootrzewnowej chemioterapii PIPAC. Jest Koordynatorem grupy HIPEC z ramienia PTChO, Trenerem LAPCO 2020.

Czytaj dalej Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski powołany do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

Pożegnanie prof. Pawła Misiuny

Prof. dr hab. n. med. Paweł Misiuna (1928-2021)

Wspomnienie pośmiertne

W dniu 8 stycznia br. odszedł od nas prof. Paweł Misiuna, wybitny chirurg, wieloletni kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (2009).

Był uczniem prof. Feliksa Skubiszewskiego(habilitacja 1931), twórcy i pierwszego kierownika Katedry i II Kliniki Chirurgii Ogólnej (1944-1965) na wyższej uczelni medycznej w Lublinie, który był z kolei uczniem prof. Antoniego Jurasza na Uniwersytecie w Poznaniu .

Prof. Paweł Misiuna urodził się 15 stycznia 1928 roku we wsi Tajkury (powiat Zdołbunów) na Wołyniu.  Jako nastolatek doświadczył nieszczęść, które przyszły 17 września 1939 roku (inwazja Sowietów) i w kwietniu 1943 roku (rzeź Wołyńska). W maju 1943 roku, po pogrzebie zamordowanych Polaków, uciekając przed ukraińskimi nacjonalistami, rodzina prof. Misiuny przeniosła się do Zdołbunowa, gdzie mieszkała przez dwa lata. Stacjonował tam garnizon węgierski, który otoczył Polaków opieką, dając im pracę oraz obejmując dzieci szczepieniami w ambulatorium. Gdy zbliżał się front wschodni, rodzina państwa Misiunów uciekła do Lwowa, potem na krótko powróciła do Zdołbunowa, skąd w 1945 roku w ramach repatriacji wyjechała do Polski, osiadając w Chełmie. Tam ukończył Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego zdając maturę. W latach 1949-1954 studiował medycynę na Wydziale Lekarskim wówczas jeszcze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jako student pracował w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka już wtedy Akademii Medycznej w Lublinie. Podczas studiów ożenił się ze studentką Politechniki Warszawskiej – Diwą z domu Goworek.  1 marca 1953 roku po rozmowie z ówczesnym Rektorem Akademii Medycznej prof.  Feliksem Skubiszewskim, jeszcze jako student IV roku rozpoczął pracę w II Klinice Chirurgii Ogólnej jako zastępca asystenta.

W 1962 roku uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, również pod kierunkiem prof. Feliksa Skubiszewskiego. W 1963 roku, po obronie pracy pt. „Badania nad procesem wgajania się protez naczyniowych”, Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie nadała mu stopień doktora nauk medycznych. Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał w 1969 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Odtwarzanie szyjnego odcinka przełyku za pomocą protez i uzyskanych przeszczepów jelitowych”. W 1982 roku Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk medycznych. Tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych otrzymał w 1990 roku. W latach 1973 - 1975 prof. Paweł Misiuna był prorektorem ds. szkolenia podyplomowego Akademii Medycznej w Lublinie.

W latach 1970-1980 prof. Paweł Misiuna kierował Kliniką Chirurgii Naczyń Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Lublinie, którą zorganizował od podstaw. Klinika Chirurgii Naczyń była jedyną specjalistyczną jednostką w południowo-wschodniej części kraju pełniącą ostry dyżur dla nagłych przypadków oraz wykonującą pełny zakres operacji na układzie tętniczym, żylnym i limfatycznym. Już wtedy zainteresowania chirurgią nowotworów prof. P. Misiuny sprawiły, że Klinika uczestniczyła w realizacji ogólnopolskiego programu leczenia chorych na raka żołądka, którego ośrodkiem koordunującym był prof. Tadeusz Popiela (Kraków).

15 października 1980 roku prof. Pawła Misiuna został kierownikiem II Kliniki Chirurgii Ogólnej, którą to funkcje sprawował do czasu przejścia na emeryturę 30 września 1998 roku. Pod jego kierownictwem dokonano istotnych zmian w organizacji pracy Kliniki, m. in. rozszerzony został zakres wykonywanych operacji, powiększono dwukrotnie zespół lekarzy – nauczycieli akademickich. Przeprowadzono gruntowny remont Kliniki, w wyniku którego powiększono blok operacyjny,  utworzono oddział intensywnego nadzoru pooperacyjnego, pracownię endoskopową, diagnostyki ultrasonograficznej i inne. Wyszkolony został zespół do operacji laparoskopowych.

W latach 1975-1996 był specjalistą wojewódzkim ds. chirurgii, a od 1996 roku -  specjalistą regionalnym, obejmując nadzorem specjalistycznym województwa lubelskie, chełmskie, zamojskie, bialskopodlaskie, radomskie i tarnobrzeskie.

W czasie pracy zawodowej prof. Paweł Misiuna przebywał w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą: Warszawa (prof. Dryjski, 1963), Wrocław (prof. Jezioro, 1965), Poznań (prof. Piskorz, 1975), Moskwa i Leningrad (prof. Pietrowskij, prof. Wiszniewskij jr, prof. Bakulew, prof. Ugłow, prof. Kolesow, 1960), Londyn wielokrotnie w latach 1970-1986 (Westminster Hospital, prof. Ellis; St Bartholomew’s Hospital, prof. Taylor, Mr Birnstingl; St. Mary’ s Hospital, Mr Eastcott;  St Thomas’s Hospital, prof. Kinmonth; Hammersmith , Mr Jamieson; King’s Cross Hospital, prof. Kakkar; Mr Erlam); Edynburg, Mr Harper; Aberdeen, Mr Edwards; Monachium, prof. Klinner; Erlangen wielokrotnie w latach 1978-1986, prof. von der Emde, prof. Gall; Limoges, prof. Cubertaufound, (1990); Kanazawa, prof. Mai (1992).

Problematyka badań naukowych prof. Misiuny dotyczyła patologii i leczenia chorób przełyku. Wyrazem tego były publikacje związane z chorobą refluksową i jej powikłaniami, w tym z przełykiem Barretta. W ramach tej problematyki zrealizowany został program badawczy KBN pt. Badania nad zachowaniem się zmian zapalnych w błonie śluzowej przełyku na tle zarzucania z uwzględnieniem ryzyka karcinogenezy oraz cykl badań pt. Barrett esophagus and Cancer, zrealizowany w ramach European Postgraduate Gastro-surgical School (EPGS). Profesor P. Misiuna wraz z prof. T. Tołłoczko z Warszawy, byli promotorami tego programu stypendialnego (EPGS) European Council wespół z prof. N. van der Heyde oraz z prof. G. Tytgat’em z Holandii.

Pan profesor Misiuna był kierownikiem specjalizacji wielu chirurgów, promotorem 17 rozpraw doktorskich, a także opiekunem rozpraw habilitacyjnych jego uczniów, późniejszych profesorów: Jerzego Michalaka, Grzegorza Wallnera, Andrzeja Dąbrowskiego, Andrzeja Sory i Wojciecha Polkowskiego. Jego wychowankowie i współpracownicy są dzisiaj ordynatorami klinik i oddziałów chirurgii onkologicznej na Lubelszczyźnie.

Profesor Misiuna był twórcą programu stypendialnego dla młodych chirurgów pochodzenia polskiego z Ukrainy, Białorusi i Litwy, który był realizowany w oparciu o założoną przez niego Fundację Wspierania Chirurgii im. Feliksa Skubiszewskiego. Stypendystą tego programu był m. in. dr hab. Jerzy Mielko z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Prof. Paweł Misiuna był członkiem kilkunastu towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym m. in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego (ISS), Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Przełyku (ISDE), Międzynarodowego Klubu Gastrologiczno-Chirurgicznego (IGSC), Japan-Poland Society for Exchange in Surgery.

W latach 1991-1993 był prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich. W 1972 roku współorganizował 46. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, w 1976 roku - Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, a w 1993 roku przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu 56. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, które to zjazdy odbyły się w Lublinie. Za swą działalność otrzymał w 2017 roku Złoty Medal im. Ludwika Rydygiera. Przez wiele lat był członkiem redakcji Polskiego Przeglądu Chirurgicznego i Acta Endoskopica oraz Eurosurgery.

Na dorobek naukowy prof. Pawła Misiuny składa się ponad 200 publikacji oryginalnych w czasopismach polskich i zagranicznych, 49 publikacji w pamiętnikach zjazdowych krajowych i międzynarodowych, 12 publikacji książkowych i encyklopedycznych oraz 11 rozdziałów w monografiach. Za pracę i osiągnięcia naukowe oraz działalność społeczną i organizacyjną otrzymał kilkadziesiąt wyróżnień, nagród i odznaczeń państwowych, spośród których najbardziej cenił nagrodę Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w chirurgii nowotworów przełyku (1996).

W latach osiemdziesiątych XX wieku w Polsce rozpoczęto pierwsze wieloośrodkowe badania nad leczeniem skojarzonym raka przełyku pt. „Możliwości rozpoznawania i wyników leczenia raka piersiowego odcinka przełyku”. Ich koordynatorem został prof. Paweł Misiuna. W latach 1992-1997 w samym tylko ośrodku lubelskim z powodu płaskonabłonkowego raka przełyku leczono chirurgicznie 101 chorych, co odpowiada dzisiejszym wymaganiom ośrodków referencyjnych (ang. high volume center). Chociaż odsetek resekcji mikroskopowo radykalnych (R0) nie przekraczał 40%, stwierdzono, że zastosowanie leczenia skojarzonego (radio-chemioterapia lub chemioterapia przedoperacyjna) zwiększa możliwość wykonania resekcji R0 w porównaniu do leczenia wyłącznie chirurgicznego. W tej grupie chorych (R0 po terapii neoadjuwantowej) osiągnięto ponad 30% odsetek przeżyć pięcioletnich. Mimo upływu ponad 20 lat nie doczekaliśmy się kontynuacji tych badań na miarę naszych dzisiejszych europejskich aspiracji.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w obliczu jego zasług nadało prof. Pawłowi Misiunie godność Członka Honorowego, które przyjął z rąk swojego ucznia w 2009 roku, podczas XV Zjazdu PTChO w Lublinie.

Córka i wnuczka Pana profesora są filologami języka angielskiego.

Pan prof. Paweł Misiuna całe swoje życie i pracę kliniczną związał ze szpitalem akademickim przy ul. Staszica (SPSK nr 1) w Lublinie. W maju 2021 roku Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będzie obchodziła XX-lecie istnienia w SPSK nr 1.

Prof. Misiuna, kiedy przemawiał na uroczystości z okazji X-lecia jej działalności (w 2011 r.), powiedział:

„Wojtusiu, jeżeli zaprosisz mnie za 10 lat na jubileusz XX-lecia Kliniki, to też przyjdę".

Panie Profesorze, dlaczego nie dotrzymał Pan słowa?!

Autorzy:

Wojciech Polkowski, Jerzy Mielko

Czytaj dalej Pożegnanie prof. Pawła Misiuny

UWAGA ! Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków
PTChO w dniu 29.01.2021 godzina 15.00.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTChO !

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie uchwały Zarządu z dnia 27 listopada 2020 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków PTChO zgodnie z § 20 ust.1a) Statutu w związku z § 15 ust.3 Statutu,
zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTChO na dzień 29 stycznia 2021, godz.15.00 (1 termin), godz.15.05 (2 termin) w trybie zdalnym                       z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Głosowanie w sprawie odbycia posiedzenia w trybie online
7. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie PTChO (mec. Hanna Rubaszewska, prof. Dawid Murawa, Dr Michał Jankowski) oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie zgodnie z poniższymi propozycjami zmian:
Propozycje zmian:
a) Zmianie ulega § 13 ust.1 b) Statutu w ten sposób, iż otrzymuje następujące brzmienie:
„skreślenia przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo
upomnienia przesłanego drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członków
Towarzystwa, zgodnie z § 12 lit. F Statutu lub listem poleconym, przesłanym na adres wskazany
przez członka Towarzystwa; ponowne przyjęcie następuje na zasadach ogólnych po uregulowaniu
zaległych składek”.
b)
Zmianie ulega § 14 ust.2 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje następujące brzmienie:
„Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, iż
mandat członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności
władz za ostatnie 2 lata pełnienia funkcji członków władz.
Członków władz Towarzystwa powołuje się na okres wspólnej kadencji i mandat członka władz,
powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków władz danej kadencji.
Mandaty członka władz wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu
władz Towarzystwa”.
c)
Zmianie ulega § 15 ust. 2 w ten sposób, iż dodaje się na końcu kolejne zdanie o treści:
„Walne Zgromadzenie może również odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu powyżej
postanawia Zwołujący Walne Zgromadzenie.
Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
obejmuje w szczególności:
1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
przebywając w innym miejscu, niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego
Zgromadzenia.
Procedura i warunki techniczne, związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej ustala każdorazowo Zarząd w formie
Regulaminu, który będzie załączany do zawiadomienia o Walnym”.
d)
Zmianie ulega § 15 ust. 3 w ten sposób, iż otrzymuje następujące brzmienie:
„O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co
najmniej na 30 dni przed terminem zwołanego posiedzenia poprzez umieszczenie ogłoszenia na
stronie internetowej Towarzystwa. Ustalony i przesłany do członków porządek obrad może być
zmieniony uchwałą Zarządu, przy czym o takiej zmianie wraz z jej uzasadnieniem członkowie
Towarzystwa muszą być zawiadomieni najpóźniej na 10 dni przed terminem posiedzenia Walnego
Zgromadzenia. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad następuje w sposób określony w zdaniu
pierwszym niniejszego ustępu".
e)
Zmianie ulega § 21 ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje następujące brzmienie:
„Zarząd Towarzystwa składa się z 11-13 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Towarzystwa, w tym Prezesa oraz Prezesa-Elekta, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich
przez Walne Zgromadzenie, przy czym w związku z treścią § 21 ust.4 Statutu, Prezes wybierany
jest tylko przy pierwszych wyborach przeprowadzonych według Statutu w niniejszej treści".
8. Głosowanie nad zmianami do statutu PTChO, wskazanymi w pkt. 7 nin. porządku obrad odrębnie co do każdego z podpunktów od a do e)
9. Informacja Prezesa Zarządu o działalności Towarzystwa (prof. Dawid Murawa)
10. Informacja o planowanych aktywnościach (Dr Michał Jankowski)
11. Informacja Prezesa Zarządu Fundacji PTChO o działalności Fundacji PTChO (Dr Jacek Kargul)
12. Omówienie ankiety nt pracy chirurgii onkologicznej w trakcie pandemii
13. Wolne wnioski
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z zapisem w §15 ust.3 Statutu PTChO oraz decyzją Zarządu PTChO z dnia 27 listopada 2020 r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 29 grudnia 2020 r. na stronach internetowych PTChO, a także rozesłana przez Sekretariat PTChO drogą elektroniczną do członków Towarzystwa. Informacja została również upubliczniona na stronie PTChO Facebooka.
Jednocześnie w związku z faktem, że z dniem 14 marca 2020 wprowadzono na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U z 2020, poz. 433 z późn.zm.) oraz na podstawie Art. 10 ust. 1b) do ust.1 d) ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 2020, poz. 695, 1086) – Zarząd PTChO informuje, iż możliwe jest podejmowanie uchwał zdalnych w każdym przypadku.
Dodatkowo Zarząd PTChO wskazuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2021 odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem programu ZOOM, który umożliwi Państwu głosowanie w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym wykonanie prawa głosu nastąpi poprzez podanie kodu z vouchera, który otrzymają Państwo z Sekretariatu PTCHO.
Nadto, Zarząd PTChO informuje, iż wykorzystanie wskazanych wyżej środków komunikacji elektronicznej zapewnia: transmisję obrad w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której każdy członek PTChO będzie mógł się wypowiadać w toku obrad oraz wykonywaniu osobiście prawa głosu lub przez pełnomocnika.
Szczegóły dotyczące zasad głosowania znajdą Państwo w załączniku do nin. Zawiadomienia – Regulamin głosowania online.

Prezes PTChO w kadencji 2020-2022


prof. nadzw. dr hab. med. Dawid Murawa

Regulamin głosowania na posiedzeniach online Link do rejestracji

Czytaj dalej UWAGA ! Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków
PTChO w dniu 29.01.2021 godzina 15.00.

WEBINAR! Perspektywy rekonstrukcji piersi
z użyciem tkanki tłuszczowej.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam na  Webinar pt: Perspektywy rekonstrukcji piersi z użyciem tkanki tłuszczowej.  Spotkanie organizowane jest przez Dr Jerzego Kolasińskiego członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Poruszone tematy to ciekawa platforma do dyskusji zarówno dla Chirurgów Plastyków jak i Chirurgów Onkologów. Cieszy mnie fakt, iż mimo kryzysu i pandemii są realizowane tak ciekawe inicjatywy naukowe. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej wspiera tego typu działania zewnętrzne.

Pozdrawiam i jeszcze raz zapraszam na spotkanie!

Dr hab. med. Dawid Murawa

 prof UZ/prof. WSZUiE

 

REJESTRACJA

Czytaj dalej WEBINAR! Perspektywy rekonstrukcji piersi
z użyciem tkanki tłuszczowej.

Uwaga ! Nowy termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków PTChO!

Szanowni Państwo! Uprzejmie zawiadamiamy, że decyzją Zarządu PTChO termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków PTChO zaplanowanego w dniu 16.12.2020 godzina 17.00. został odwołany, a kolejny termin wyznaczony  na dzień 29 stycznia 2020 roku z uwagi na problemy techniczne, związane z organizacją online Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i koniecznością zapewnienia wszystkim uczestnikom Zgromadzenia możliwości technicznych udziału w Walnym. Ponowne zawiadomienie, w tym program i techniczne szczegóły zostaną zawarte w osobnej informacji. Zarząd PTChO

Czytaj dalej Uwaga ! Nowy termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków PTChO!

Uwaga! Webinar Sekcji Młodych Chirurgów „Chirurgia piersi od podstaw”.

     Szanowne Koleżanki i Koledzy,Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w pierwszym z serii zaplanowanych webinarów dedykowany lekarzom w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Organizatorem cyklu jest Sekcja Młodych Chirurgów Onkologicznych działająca przy naszym Towarzystwie.Tematami webinaru będą podstawowe zagadnienia z zakresu chirurgii gruczołu piersiowego. Termin 17.12.2020 godz 15.00. 

Przewodniczący Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych

dr n. med. Mateusz Wichtowski

REJESTRACJA

Czytaj dalej Uwaga! Webinar Sekcji Młodych Chirurgów „Chirurgia piersi od podstaw”.

Kryteria otrzymania Europejskiego Certyfikatu Chirurgii Piersi.

     

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W załączeniu przesyłam slajdy z kryteriami otrzymania Europejskiego Certyfikatu Chirurgii Piersi dla:1. chirurgów w trakcie specjalizacji i do 5 lat od otrzymania specjalizacjioraz dla2. chirurgów min. 5 lat lub więcej po specjalizacji* (specjalizacji* z chirurgii onkologicznej lub chirurgii ogólnej lub ginekologii lub chirurgii plastycznej).Ponadto, załączam formularz z kryteriami jak zostać ośrodkiem kształcącym BRESO dla chirurgów piersi. W razie pytań pozostaję do dyspozycji, Serdecznie pozdrawiam,prof. Agnieszka Kołacińska
członek Zarządu PTChO Formularz Kryteria

Czytaj dalej Kryteria otrzymania Europejskiego Certyfikatu Chirurgii Piersi.