Wykłady XXIV Zjazdu PTChO w Szczecinie
17-19 maja 2018r.

„Wpływ akredytacji na organizację pracy i jakość usług medycznych świadczonych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”

Dr n. med. Małgorzata Talerczyk, Dyrektor ds. Lecznictwa, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin

„Breast Cancer Unit — jak to działa za zachodnią granicą?

Dr n. med. Marek Budner, Helios Klinikum Bad Saarow, Niemcy

„Nowe techniki obrazowania raka piersi — znaczenie dla klinicysty”

Dr Krzysztof Koziełek

„Wielodyscyplinarna współpraca jako podstawa właściwej diagnostyki i leczenia chorych z rakiem piersi”

Dr n. med. Barbara Radecka, Oddział Onkologii Klinicznej, Opolskie Centrum Onkologii

„Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna w schemacie leczenia raka piersi — co i w jakim zakresie?”

Dr n. med. Artur Śliwiński, Konsultant Chirurgii Plastycznej, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin

„Czynniki genetyczno-środowiskowe, a ryzyko raków”.

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

„Poszukiwania genów związanych z ryzykiem i wynikami leczenia nowotworów”

Prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski

„Czynniki genetyczno-środowiskowe a wyniki leczenia raków płuca”

Dr hab. n. med. Marcin Lener

„Colorectal cancer-major problem in the world”

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

„Rola i możliwości EUS w diagnostyce przedoperacyjnej raka głowy trzustki”

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

„Laparoskopowa pankreatoduodenektomia w raku głowy trzustki — jak ja to robię?”

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński

„Rekonstrukcja przewodu pokarmowego po pankreatoduodenektomii z powodu raka głowy trzustki”

Dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

„Ochrona danych osobowych RODO”

Mec. Hanna Rubaszewska

„Czy możliwa jest normalność w publicznej ochronie zdrowia — spojrzenie subiektywne wieloletniego działacza związkowego „

Dr Krzysztof Bukiel

„Opieka pielęgniarska po leczeniu operacyjnym raka piersi”

Mgr Danuta Waszczeniuk

„Nowości w Chirurgii Rekonstrukcyjnej u pacjentek leczonych z powodu raka piersi”

Dr hab. n. med. Dawid Murawa

„Anatomia miednicy dla chirurga — płaszczyzny powięziowe, „holy plane”, przepona, miednica, ściana boczna, anatomia splotów przedkrzyżowych”

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski

„Extended endopelvic resection for the treatment of locally advanced and reccurent cervical cancer”

Prof. em. dr. med. dr. rer. nat. Michael Hoeckel

„Chirurgia zaawansowanego raka jajnika — zabiegi radykalne i cytoredukcyjne”

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek

„Odprowadzenie moczu po wytrzewieniu miednicy — wybór sposobu, technika wykonania i powikłania”

Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Stelmach

„Radioterapia raka odbytnicy — kiedy możemy nie napromieniać przedoperacyjnie? „

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

„Genes and receptors in esophageal carcinoma”

Dr hab. n. med. Mirosław Kozłowski

„Standardy leczenia skojarzonego mięsaków kości, Polski Rejestr Nowotworów Kości”

Dr hab. n. med. Iwona Ługowska, prof. nadzw.

„Rak piersi u ciężarnych — trudna kwestia nie tylko dla chirurga onkologa”

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

„Molecular biology guided surgery for gastric cancer”

Dr hab. n. med. Karol Połom

„Leczenie personalizowane mięsaków tkanek miękkich”

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

„Mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej — współczesne leczenie”

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

„Możliwości i techniki radiologii zabiegowej w leczeniu onkologicznym”

Prof. dr hab. n. med. Maciej Pech (Magdeburg)

„Chemoembolizacja guzów pierwotnych wątroby”

Dr n. med. Adam Zapaśnik

„Chemoembolizacja przerzutów raka jelita grubego”

Dr Łukasz Światłowski

„Leczenie innych zmian przerzutowych do wątroby”

Dr Marcin Szemitko

„Nowe możliwości (aspekty) leczenia — immunomodulacja i mikroterapia PD”

 dr. med. Maciej Powerski (Magdeburg

„Zabiegi z zakresu radiologii interwencyjnej mają za zadanie zastąpić czy uzupełnić leczenie chirurgiczne chorych z pierwotnymi i przerzutowymi nowotworami wątroby?”

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

„Niedrożność w przebiegu raka jelita grubego: postępowanie chirurgiczne „

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

„Niedrożność w przebiegu raka jelita grubego: czy istnieje alternatywa dla chirurgii?”

Dr hab. n. med. Andrzej Białek

„Perforacja przewodu pokarmowego w przebiegu raka jelita grubego: epidemiologia i postępowanie” 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

„Krwotoki z raków jelita grubego: epidemiologia, postępowanie”

Dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

„Limfadenektomia pachowa w leczeniu raka piersi — czy powinienem ją nadal wykonywać?”

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

„Czy nadal muszę usuwać ognisko pierwotne w raku piersi?”

Dr hab. n. med. Dawid Murawa

„Co jest moim „sojusznikiem” a co „przeciwnikiem” w rekonstrukcji/onkoplastyce?”

Dr n. med. Marek Budner

„Zmiany w leczeniu raka przełyku na podstawie 20-letniego doświadczenia jednego ośrodka”

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki

„Kolejność dojść operacyjnych w poszczególnych typach resekcji przełyku”

Prof. dr hab. n. med. Józef Kozak

„Efektywna alokacja dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną”

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

„Oferta Polskiej reprezentacji ESSO-EYSAC oraz jak wyglądają światowe programy budowania kariery w chirurgii onkologicznej”

Dr Maciej Nowacki

„Wszystko o EYSAC”

Dr hab. n. med. Karol Połom

„Chirurgia małoinwazyjna raka przełyku w Polsce”

Dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas

„Inicjatywa ALL.CAN

Cele i zadania”

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

„Dwupolowa resekcja przełyku z zaoszczędzeniem naczyń żołądkowych lewych”

Dr hab. n. med. Janusz Wójcik

„Krzywa uczenia i możliwości nauki w zakresie innowacyjnych technik e-chirurgii onkologicznej”

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

„Działalność rzecznicza organizacji pacjenckich w dziedzinie onkologii”

Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Alivia