Ważny komunikat dot. zaległych składek!

Zarząd informuje P.T. Członków, że zgodnie ze statutem naszego Towarzystwa niepłacenie składek członkowskich może prowadzić do skreślenia z listy członków PTChO. Dlatego bardzo prosimy o uregulowanie zaległych składek najpóźniej do końca roku. Wszystkie informacje na temat zaległości, sposobu płatności etc. przekaże zainteresowanym Członkom sekretariat Towarzystwa – sekretariat@ptcho.org.pl.