Tak dla leczenia adjuwantowego czerniaka dla chorych na zaawansowanego czerniaka

Szanowni Państwo! / Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Od 1 stycznia 2021 roku w ramach programu lekowego B.59. „LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH” dostępne jest leczenie adjuwantowe, stosowane po leczeniu chirurgicznym u pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych oraz przerzutami odległymi, z wysokim ryzykiem nawrotu choroby. Leczenie to daje szansę na optymalne leczenie naszych chorych, bowiem intencją leczenia adjuwantowego jest wyleczenie pacjentów i dotyczy to około 20% dodatkowych chorych w III stopniu zaawansowania. Zapraszam do zapoznania się z informacjami nt. terapii adjuwantowej oraz do korzystania z tej nowej możliwości.

Z poważaniem,
​Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej