Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,
30 marca ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Chirurgia onkologiczna jest nadal specjalizacją podstawową, co oznacza, że jej status pozostaje niezmieniony.
Wysiłki i działania Konsultanta Krajowego, Prezesa i  Zarządu PTChO, członków PTChO, chirurgów onkologów i wszystkich sympatyków naszego środowiska, podkreślające rolę i znaczenie specjalizacji z chirurgii onkologicznej przyniosły oczekiwane  efekty.

To bardzo ważna wiadomość, dla całego środowiska chirurgów onkologów, zaniepokojonego wstępnym projektem Rozporządzenia , w którym pominięto naszą specjalizację.

Zarząd PTChO