Przypominamy o zgłaszaniu wniosków o stypendia wyjazdowe PTCHO dotyczące Chirurgii Gruczołu Piersiowego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

przypominamy, iż Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej dzięki wsparciu finansowemu firmy Roche Polska ogłasza konkurs na stypendia podróżne dotyczące Chirurgii Gruczołu Piersiowego do wybranych Ośrodków na terenie Europy. W bieżącym roku przyznane zostaną 3 stypendia w kwocie 8000 złotych każde.

Mam nadzieję, iż tego typu inicjatywa pozwoli młodym kolegom na wyjazdy owocujące poznawaniem nowych, ciekawych i wartościowych dla Naszych chorych technik operacyjnych. Szczegóły i regulamin przyznawania stypendiów znajdziecie Państwo w załączniku oraz na stronie PTCHO.

Pozdrawiam
Dawid Murawa Prezes PTCHO