OŚWIADCZENIE – DOMENA AKADEMIACZERNIAKA.PL

OŚWIADCZENIE

W imieniu Akademii Czerniaka, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, informuję, że strona www.akademiaczerniaka.pl oraz adres mailowy kontakt@akademiaczerniaka.pl zostały przejęte przez nieznaną nam osobę lub podmiot w dniu 30 grudnia 2022 roku i od tej chwili nie należą już do Akademii Czerniaka ani Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Tym samym, materiały oraz logo, których właścicielami są Akademia Czerniaka, a także nasi Partnerzy, są wykorzystywane na ww. stronie nielegalnie. Do Akademii Czerniaka oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej nie należą także pozostałe informacje, w tym reklamy, publikowane aktualnie na wskazanej stronie. Nie mają one żadnego związku z działaniami podejmowanymi przez Towarzystwo, ani jego sekcję.

Pragnę zapewnić, że Akademia Czerniaka wraz z Polskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby rozwiązać zaistniałą sytuację. Będziemy Państwa informować o kolejnych krokach.

Przepraszamy za niedogodności.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

Akademia Czerniaka Oświadczenie – PLIK PDF