Ostatnie pożegnanie naszego kolegi
dr n.med.Karola Cisarża

OSTATNIE POŻEGNANIE.

Dr Karol Cisarż urodził się w 1951 roku. Od dzieciństwa był związany ze służbą zdrowia. Ojciec był lekarzem, matka pielęgniarką.

W 1975 roku ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu i rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Zdobywał kolejne stopnie specjalizacji – z chirurgii ogólnej a następnie z chirurgii onkologicznej. W 1993 roku uzyskuje tytuł dr nauk medycznych.

Był asystentem, Kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej, z-cą Ordynatora, z-ca Dyrektora ds. medycznych, Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Konsultantem Wojewódzkim ds. chirurgii onkologicznej.

Swoje umiejętności chętnie przekazywał młodszym kolegom. Pod Jego kierunkiem 10 lekarzy uzyskało specjalizację z chirurgii onkologicznej.

Był członkiem wielu Towarzystw Naukowych: w tym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a przede wszystkim Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Przez 4 kadencje był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach, Zjazdach i Konferencjach Naukowych. Co roku współorganizował Dolnośląską Jesień Onkologiczną.

Był pasjonatem onkologii a zwłaszcza chirurgii onkologicznej, której poświęcił całe swoje życie zawodowe.

W 2007 roku został odznaczony „Medalem Zasłużony dla PTCHO”, a w 2012 roku otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Niestety choroby i ich następstwa znacznie ograniczyły Jego możliwości pracy. Pomimo tego nadal całym sercem był z nami w PTCHO. Na ile mógł nadal uczestniczył w Zjazdach i Konferencjach. Zawsze pamiętał o kolegach, żywo interesował się ich losem.

Zawsze uczynny, zawsze uśmiechnięty, zawsze przyjaźnie nastawiony do kolegów.

I takim pozostaniesz Karolu w naszej pamięci.

Śmierć Karola jest dla nas ogromną stratą.

W imieniu: Prezesa PTCHO prof. Wojciecha Wysockiego, nestora naszego Towarzystwa prof. Andrzeja Kułakowskiego, wszystkich byłych i obecnych członków Zarządu żegnamy Cię Drogi Karolu.

Odszedłeś za wcześnie na wieczny dyżur.

Wierzę, że za to dobro jakie dałeś swojej rodzinie, za dobro jakie dałeś nam kolegom, a zwłaszcza za dobro jakie dałeś w całym swoim życiu zawodowym naszym pacjentom Dobry Pan znalazł dla Ciebie honorowe miejsce obok Siebie i patrzysz teraz na nas z góry.

 Wierzę, że jeszcze się spotkamy.

Żegnaj Drogi Przyjacielu.

Cześć Twojej pamięci.

Wrocław dnia 05.10.2019