Konkurs na pracę naukową „Nowotwory złośliwe skóry”
rozstrzygnięty

Warszawa, 03 sierpnia 2018

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom konkursu za  przesłanie prac naukowych nt „Nowotwory złośliwe skóry”.

Członkowie Komisji oceniającej  wybrali  trzy najlepsze prace, których autorzy, zgodnie z warunkami Konkursu, zostaną nagrodzeni wyjazdem na kongres EADO 2018.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którymi są:

  • dr n. med. Magdalena Ciążyńska, której praca zajęła I miejsce 
  • lek. Maciej Kaczorowski i dr n. med. Piotr Donizy, których prace zajęły ex aequo II miejsce.

Skład komisji oceniającej prace :

PROF. DR HAB. MED. PIOTR RUTKOWSKI

Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.

PŁK DR HAB. N. MED. WITOLD OWCZAREK, PROF. NADZW.

Kierownik Kliniki Dermatologii Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa.

DR HAB. N. MED. IWONA ŁUGOWSKA

Kierownik Centrum Naukowo-Przemysłowego Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.

DR HAB. N. MED. WOJCIECH WYSOCKI

Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kraków.