Komunikat specjalny Prezesa PTChO

Szczecin 17 kwietnia 2018 roku
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
W związku z nową sytuacją prawną w jakich muszą funkcjonować m.in. Stowarzyszenia , czy firmy medyczne, Zarząd PTChO, już od ubiegłego roku starał się stworzyć nowy model funkcjonowania, dostosowany do aktualnych realiów prawnych, ale też mający na celu aktywne wspieranie naszych członków, co w dotychczasowym modelu nie funkcjonowało i po części wynikało z zapisów ustawowych o działalności stowarzyszeń. Podczas ostatnich 3 spotkań Zarządu analizowaliśmy różne opinie i materiały dotyczących tych kwestii. Aktualnie czekamy jeszcze na jedno opracowanie, które powinno być gotowe w ciągu najbliższych 2 tygodni. Najogólniej mówiąc funkcjonowanie Stowarzyszenia w dotychczasowym modelu jest możliwe, ale z racji zmiany przepisów z początkiem tego roku – jakiekolwiek formy wsparcia swoich członków będą trudne lub wręcz niemożliwe, a chodziłoby o to, aby właśnie poprzez różnego rodzaju formy wsparcia zaktywizować nasze środowisko. Taką alternatywę dają tylko zapisy w ustawie o fundacjach i taką drogę obrały po wielu dyskusjach i analizach eksperckich m.in. Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, oraz Polskie Towarzystwo Urologii.
Fundacja daje również szansę na pozyskiwanie środków z wielu alternatywnych źródeł, nie tylko ze składek członkowskich i zjazdów. Fundacja prowadząc także działalność gospodarczą nie jest też ograniczona we wspieraniu swoich członków. W moim przekonaniu wsparcie np. młodych lekarzy, jeżeli chodzi o chociażby opłaty zjazdowe , czy wsparcie finansowe członków PTChO w różnego rodzaju formach edukacji, kursach, fundowanych stypendiach etc byłoby elementem zachęcającym do ubiegania się o członkostwo naszego Stowarzyszenia. Pojawiłaby się też realna szansa na konkretne wspieranie naszych Koleżanek i Kolegów borykających się z codzienną egzystencją w przypadku nieszczęść losowych etc. Mówiąc krótko PTChO jako stowarzyszenie naukowe nadal prowadziłoby swoją dotychczasową działalność, a jako fundator miałoby dodatkową możliwość przez fundację prowadzić działalność gospodarczą w pełni transparentną i uwzględniającą również potrzeby socjalne swoich członków. Te szczegóły chciałem zawrzeć w raporcie, który zamierzam rozesłać do Państwa na krótko przed XXIV Zjazdem w Szczecinie. Okazuje się jednak, że zgodnie z przepisami o utworzeniu, bądź nie fundacji zdecydować może tylko Walne Zgromadzenie, stąd przesyłam do Państwa ponownie program Walnego Zgromadzenia PTChO poszerzony tylko o 1 punkt, a dotyczący powołania fundacji, która działałaby na rzecz PTChO.
W załączeniu poprawiony program Walnego Zgromadzenia PTChO w dniu 18 maja 2018 roku w Szczecinie
Prof. Józef Kładny Prezes PTChO

Walne Zgromadzenie PTChO 18 maja 2018 wersja 17kwietnia 2018-1