Badanie kliniczne AXSANA

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy

W 2019 roku miałem przyjemność brać udział w spotkaniu założycielskim Towarzystwa EUBREAST (European Breast Cancer Research Association of Surgical Trialists). Ideą powołania tej Instytucji był fakt braku dużych wieloośrodkowych badań z zakresu chirurgii gruczołu piersiowego. Skupienie grupy ludzi zainteresowanych problemem z wielu krajów Europejskich poskutkowało zaprojektowaniem i realizacją nowych celów. Obecnie jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest badanie kliniczne AXSANA.

A prospective multicenter cohort study to evaluate different surgical methods of axillary staging (sentinel lymph node biopsy, targeted axillary dissection, axillary dissection) in clinically node-positive breast cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy

Badanie to dotyczy chirurgii układu chłonnego po neoadjuwantowej chemioterapii:
Tytuł „Prospektywne wieloośrodkowe badanie kohortowe w celu oceny różnych metod chirurgicznych określających stopień zajęcia układu chłonnego dołu pachowego (biopsja węzła wartowniczego, targeted axillary dissection, limfadenektomia pachowa) u pacjentek z klinicznie zdiagnozowanym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych po chemioterapii neoadjuwantowej”
W związku z powyższym mam przyjemność poinformować, iż na terenie Polski badanie Axsana będzie realizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Zachęcam wszystkich Państwa do udziału w tym bardzo ciekawym projekcie. Prosiłbym bardzo o zgłaszanie Ośrodków wstępnie zainteresowanych współpracą na adres email: dmurawa@gmail.com (proszę podać imię i nazwisko, Ośrodek, email i nr telefonu kontaktowego)

Pozdrawiam Wszystkich Państwa Serdecznie
Dawid Murawa