Walne Zgromadzenie członków PTChO

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa PTChO Prof. Dawida Murawy oraz Sekretarza Towarzystwa dr-a Michała Jankowskiego w załączniku przesyłam porządek obrad wraz z regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków PTChO zaplanowanego na 29.01.2021r na godz.15.00, zaakceptowanego na ostatnim zebraniu Zarządu w dniu 27 listopada 2020 roku.

Link do rejestracji na Walne Zgromadzenie 
https://walneptcho2021.konferencje.viamedica.pl/ 

Porządek obrad – plik PDF
Regulamin – plik PDF

Sekretariat PTChO
Z wyrazami szacunku
Iwona Rabij