Sekcje PTChO

Obecnie w ramach struktury Towarzystwa działają następujące sekcje:

sekcja Nowotworów piersi (prof. Z. Nowecki)
sekcja Węzła wartowniczego (prof. D Murawa)
sekcja Akademia Czerniaka (prof. P. Rutkowski)
sekcja Mięsaków (dr med. Marcin Zdzienicki)
sekcja Nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego (prof. S. Mrowiec)
sekcja Nowych Technik w Chirugii Onkologicznej (prof. W. Zegarski)

Close Menu
×
×

Koszyk

X